התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
נחמיה - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
זכור-נא, את-הדבר, אשר ציווית את-משה עבדך, לאמור:  אתם תמעלו--אני, אפיץ אתכם בעמים.