התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ג -

פסוק יא

שיתוף
  מוסר יהוה, בני אל-תמאס;    ואל-תקוץ, בתוכחתו.

אל לנו למאוס בתוכחת ה' אותנו...