התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ח -

פסוק א

שיתוף
  הלוא-חכמה תקרא;    ותבונה, תיתן קולה.

משאלה: שהחכמה והתבונה ינהלו את חיינו