התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק יא -

פסוק ל

שיתוף
  פרי-צדיק, עץ חיים;    ולוקח נפשות חכם.

הוקרה לחבר/ה בצוות מחנכים, העוסק השנה בתכנים הנוגעים בזהות היהודית - על עשייה חינוכית לשמה!