התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק א -

פסוק א

שיתוף
ויהי, בימי שפוט השופטים, ויהי רעב, בארץ; וילך איש מבית לחם יהודה, לגור בשדה מואב--הוא ואשתו, ושני בניו. 

פסוק ראשון לאלינור