התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
ותקם היא וכלותיה, ותשב משדה מואב:  כי שמעה, בשדה מואב--כי-פקד יהוה את-עמו, לתת להם לחם. 

ruth was smart