התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
רות - פרק ב -

פסוק טו

שיתוף
ותקם, ללקט; ויצו בועז את-נעריו לאמור, גם בין העומרים תלקט--ולא תכלימוה.