התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יב -

פסוק ח

שיתוף
כאשר-בא יעקוב, מצריים--ויזעקו אבותיכם, אל-יהוה, וישלח יהוה את-משה ואת-אהרון ויוציאו את-אבותיכם ממצריים, וישיבום במקום הזה. 

אלוהים שומר עליכם באמצעות נביאים שהוא שולח ולא תשכחו נסים שאלוהים עשה לכם במצרים למרות נמאסתם להאמין בשופטים ובמלכים