התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יד -

פסוק לה

שיתוף
וייבן שאול מזבח, ליהוה; אותו החל, לבנות מזבח ליהוה. 

ששאול בנה מזבח לה' מפני כבוד ה' ולהראות לכל העמים כי ה' הוא המנהיד לבירה