התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק א -

פסוק א

שיתוף
ויהי, אחרי מות שאול, ודויד שב, מהכות את-העמלק; ויישב דויד בציקלג, ימים שניים. 

בדיקה