התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ב -

פסוק כח

שיתוף
ויתקע יואב, בשופר, ויעמדו כל-העם, ולא-ירדפו עוד אחרי ישראל; ולא-יספו עוד, להילחם. 

יואב בן צוריה הנו דמות של איש צבא ומפקד אמיץ ונאמן מאוד לאדוניו דוד המלך והלך עמו לאורך כמעט כל שנות חייו. שמי יואב .