התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ג -

פסוק יד

שיתוף
וישלח דויד מלאכים, אל-איש-בושת בן-שאול לאמור:  תנה את-אשתי, את-מיכל, אשר אירשתי לי, במאה עורלות פלשתים.