התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ז -

פסוק ה

שיתוף
לך ואמרת אל-עבדי אל-דויד,    כה אמר יהוה:  האתה תבנה-לי בית, לשבתי. 

דוד יבנה את בית המקדש