התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק יב -

פסוק א

שיתוף
וישלח יהוה את-נתן, אל-דויד; ויבוא אליו, ויאמר לו שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר, ואחד רש. 

משל זה מראה עד כמה דוד חטא.