התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק טז -

פסוק יב

שיתוף
אוליי יראה יהוה, בעיני; והשיב יהוה לי טובה, תחת קללתו היום הזה. 

הפסוק הזה מהווה בעיני תפילה מאוד יפה בסגנון אולי הצרות שלי יכפרו עלי ויתנו לי תקווה טובה יותר לעתיד