התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ז -

פסוק ו

שיתוף
ראשך עלייך ככרמל, ודלת ראשך כארגמן:  מלך, אסור ברהטים. 

את אישה גדולה מהחיים וכן כתוב בפסוק