התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
ואת-הנסוגים, מאחרי יהוה; ואשר לא-ביקשו את-יהוה, ולא דרשוהו.