התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק טו

שיתוף
הסיר יהוה משפטייך, פינה אויבך; מלך ישראל יהוה בקרבך, לא-תיראי רע עוד.