התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
צפניה - פרק ג -

פסוק כ

שיתוף
בעת ההיא אביא אתכם, ובעת קבצי אתכם:  כי-אתן אתכם לשם ולתהילה, בכול עמי הארץ, בשובי את-שבותיכם לעיניכם, אמר יהוה. 

כי תתקיימנה כל הנבואות של נביאינו